Unghästbete

 

Betet hos oss är klassat som Natura2000 och följer Svartån med fina möjligheter för din unghäst att växa upp i flock.

 

Att uppleva en stor hästflock med blandade åldrar och med naturliga vandringsplatser mellan sovplatser och vattenhål är ågot allldeles speciellt. Kom gärna och hälsa på under sommarhalvåret för att se hur just Ert föl utveckalas. Vi tar emot upp till ett 20-tal hästar mellan maj till september.

 

För mer info och priser ring 070-233 22 35 (Katttis) eller 070-233 33 14 (Peter)

 

Nyhet; Alla hästar som kommer till oss måste visa upp resultat från träck-prov. De hästar som behöver avmaskas ges medel på plats i speciell hage. Detta för att uppnå parasitfria sommarhagar.

Varför träckprov?

 

När man tar träckprov för parasitologisk underspökning identifierar man de behaandlingsbehov som föreligger och lämplig

behandling med rätt preparat kan sättas in. Ytterligare en anledning till träckprovstagning innan eventuell avmaskning är

att Sveriges hästägare står inför resistensproblem. För att undvika en resistensutveckling måste vi sluta avmaska slentrianmässigt och i stället

ta reda på om avmaskning är nödvändigt. Dessutom är det naturligtvis viktigt att sköta beten och hagar för att minska parasitbördan.

Tidigare år

 

Minnen från tidigare år

 

 

 

Parasitfritt (en vision)

 

Vi vill gärna ha våra beten parasitfria varför träckprov måste visas upp för samtliga djur.

 

Beten är klassaade som naturbeten med främst ängsgräs och örter.

 

Vi sambetar med kor efter 10 juli.

 

 

Info

  • Stora arealer i stora hagar
  • Daglig tillsyn
  • Period mellan maj - september
  • Pris från 240 kr/mån (ex moms)
  • Ej hingsbete i dagsläget

Copyright © All Rights Reserved