Vi säljer hö och/eller hösilage

 

Hösilage från vall • Hö från slåtterängar • Analyserat för häst

 

Normalt säljer vi hö eller hösilage, men i år är det svår torka varför allt hö/hösilage redan är sålt!

PRISER 2018

 

Hö på storbal, ca 300 kg/st - 600 kr/st inkl moms

Hösilage på storbal, ca 500 kg/st - 600 kr/st inkl moms

VÅRA BETEN OCH SLÅTTERÄNGAR INGÅR I NATURA2000

 

Natura2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU för att bevara unika områden för framtiden. Inom ett område i Västerfärnebo (Svartådalen) finns detta område främst för att bevara ett unikt ängsområde med fint fågelliv.

Copyright © All Rights Reserved